O projektu

Zaměřujeme se na nemovitosti se stabilní výnosností a dlouhodobými nájemci.Připravujeme

Na rok 2019 připravujeme s developerským partnerem projekt v hodnotě 94 mil. Kč na výstavbu 45 bytových jednotek